2020
Video, 17.28 min
Rågångar undersöker ett arv. Med utgångspunkt i ett gammalt grönsaksland sätts en relation i relation till generationer.